Бісікало Олег Володимирович

Резюме

Декан факультету комп'ютерних систем і автоматики (ФКСА) ВНТУ

 • 1964 - народився у м. Вінниця

 • 1981 - після закінчення ЗОШ №15 (м. Вінниця) поступив на факультет автоматики та обчислювальної техніки Вінницького політехнічного інституту

 • 1986 - закінчив Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю "Автоматика і телемеханіка"

 • 1986 – інженер кафедри АСУ ВПІ

 • 1986-1988 - служба у лавах Радянської Армії

 • 1989 - аспірант ВПІ

 • 1990 - асистент кафедри АСУ ВПІ

 • 1995 - захистив кандидатську дисертацію на тему "Розробка аналітико-імітаційної моделі та методу оцінки ефективності оперативного управління приладобудівним виробництвом" за спеціальністю 05.13.02  -  "Математичне моделювання в наукових дослідженнях"

 • 1995 – старший викладач кафедри АСУ ВНТУ

 • 1996 - доцент кафедри інформатики та АПУ ВДСГІ

 • 1998 - заступник декана обліково-фінансового факультету ВДСГІ

 • 2000 - проректор з виховної роботи та міжнародних зв’язків ВДСГІ

 • 2002 - проректор з післядипломної освіти та інформаційно-консультативного забезпечення галузей АПК ВДАУ, координатор спільного українсько-американського проекту «Підвищення доходів Українських сільськогосподарських товаровиробників через сільськогосподарську систему Екстеншн» у Вінницькій області

 • 2004 - координатор Центру дорадництва ІПО ВДАУ

 • 2005 - доцент кафедри економічної кібернетики ВДАУ

 • 2009 - доцент кафедри АІВТ ВНТУ 

 • 2011 - професор кафедри АІВТ ВНТУ   

 • 2012 - захистив докторську дисертацію на тему "Інформаційна технологія образного аналізу тексту та синтезу структурно-функціональних моделей системи обробки природномовного контенту" за спеціальністю 05.13.06  -  "Інформаційні технології" 

 • 2013 - директор науково-дослідного центру прикладної та компютерної лінгвістики ВНТУ (на громадських засадах)

 • 2013 - директор інституту автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління ВНТУ

  2015 - декан факультету комп'ютерних систем і автоматики ВНТУ